WALK

5 km walk følger i store træk løberuten på 5 km og har også start og mål på asfaltområdet mellem broerne og det nye lyskryds. Den første kilometer går opad Nordskovvej, og ved Tranevej drejes ind på Skydebanevej, som følges til ca. 2,3 km. Herfra gåes nordpå til Gjernstien, som følges tilbage til Nordskovvej. Efter ca. 3,5 km passeres Nordskovvej over en af de nye gangbroer, Tranevej passeres ligeledes på en gangbro, og på den sidste kilometer passeres endnu en gangbro, inden målet nåes.

8,8 km walk-distancen følger i store træk løberuten på 8,8 km og har også start og mål på asfaltområdet mellem broerne og det nye lyskryds. Den første kilometer gåes opad Nordskovvej, og efter ca. 1,5 km drejes skarpt op ad Bodalsvej (en af Nordskovens skrappeste stigninger). Hvor Bodalsvej passerer Hårupvej på toppen af åsen i Nordskoven, skærer ruten mod højre og går sydpå ad Langdalen. I bunden af Langdalen drejes skarpt til venstre, og ruten følger jernbanen indtil Ulvedalsvej, hvor det går opad indtil toppen af åsen. Herfra går det behageligt nedad Korsdalsvej, som følges indtil Gjernstien. Gjernstien følges frem til Nordskovvej, hvorefter ruten følger Nordskovvej. På den sidste km passeres endnu en gangbro, inden målet nåes.