MTB

MTB-ruten er ca. 19 km lang og følger i store træk skovvejene. Sværhedsgraden er nem, men der er naturligvis de stigninger, som Nordskoven byder på. Ca 500 meter efter starten køres over den første gangbro og op i Nordskoven. Ved Dronningestolen drejes til højre, og skovvejen følges ca. 3 km til Engdalsvej. Følg Engdalsvej over en lang stigning til Hårupvej på toppen af åsen. Derfra køres 2 km længere østpå til Borgdalsvej. Denne følges sydpå ca. 1 km, hvorefter der drejes ind i skoven lige nord for Sejs Bakker Camping. Ruten følger skovstykket ca. 3 km, passerer under motorvejen og passerer over Århusvej i Hårup. Herfra går det nedad mod Schoubyes Sø, ruten slår et sving over mod golfbanen og cirkler rundt om søen, inden den slutter sig til Gjernstien kort før motorvejen. Den resterende del af ruten følger Gjernstien, Skydebanevej og til sidst Nordskovvej til målområdet.